Book Now

Vikinghaug sin historie

Beliggenhet
Vikinghaug sin historie

Vikinghaug sin historie

Vikinghaug har stått 3 steder i 4 herad

Vikinghaug har en unik historie. Huset har stått 3 steder i 4 herad.

1892-1895: Nye Skjerven hotell ved Skjervsfossen i Granvin herad

Gamle Skjerven hotell ved Skjervenfossen brant i 1892 og nye Skjerven hotell ble gjenoppbygd samme år på samme sted. Det er ikke funnet dokumentasjon på om gjenoppbyggingen baserer seg på materialer fra trelast eller om det dreier seg om flytting av et eksisterende bygg fra et annet sted til Skjervet.

1895-1905: Hotell Vikingnes på Ljonestangen i Kvam Herad

Skjerven Hotell ble så kjøpt av Alferd Johan Barclay Meidell og gjenreist på Ljonestangen i Strandebarm som hvilested for den engelske middelklasse i 1895/96 med engelsk finansiering under navnet Vikingnes. I tilknytning til hotellet ble det anlagt et lite ”friluftsmuseum” med ”røykestove” etc. I 1904 var det toppår for turismen i Odda, av 22.000 turister i Norge var 12000 på besøk i Odda. Dette faktum, sammen med at båtanløpet i Strandebarm ble nedlagt, fikk Alfred Johan Barcley Meidell til å satse på nytt i Odda.

1906-1914: Hotell Vikinghaug på Eideshovd i Odda/Ullensvang Herad

Hotellet ble så tatt ned igjen og gjenreist på Eideshovd i Odda i årene 1905-06. I 1907 åpnet hotell Vikinghaug. Flytteprosessen kostet 2500 kroner. Alt den 10. oktober 1890 hadde Alfred Johan Barclay Meidell fått arvefeste på dette området for 100 år for kr 2000. Noen av småhusene ble flyttet fra Ljonestangen i Kvam til Hovden for å skape et miljø rundt hotellet. Det har vist seg at de to røykstovene som står på tunet her er fra ca 1630.

Meidell saksøkte Cyniamiden for tap som følge av industrialiseringen av Odda og etter 9 år med rettsaker vant han saken og fikk 90000 kr i erstatning. I Odda har huset hatt flere navn, blant annet Odda hotell, Hovden-huset, Soria Moria Slottet og Huset på haugen.

Bergensbanen og Industrien - turismens død i Odda

Parallelt med at Rallarane bygde industrien i Odda foregikk en annen viktig begivenhet som skulle få betydning. På fjellet bygde Rallarane Bergensbanen. Før 1908 gikk hovedfartsåren fra Bergen til Kristiania via Odda. Fra Bergen til Odda med Dampbåten. Fra Odda til Dalen i Telemark med hest og kjerre, videre til Skien med båt ned Telemarkskanalen, så med damplokomotiv fra Skien til Kristiania. Denne turen to 4-5 dager. Bergensbanen ble prøvekjørt samme år som fabrikkene i Odda var klar til produksjon. I 1908 veltet røyken ut fra pipene på Cyniamiden, samtidig rullet det første toget mellom Bergen og Oslo. Toget brukte 14 timer på strekningen. 27. Juli 1914 brøt 1. verdenskrig ut. Industrialisering, samferdsel og verdenskrig gav nådestøtet for turismen i Odda.

Hotell kongen Alfred Johan Barclay Meidell

Meidell (han brukte Barclay som firmanavn) var alle dager en rastløs vandrer. Men alltid så man ham med et smil i øyet og hans glade hilsen ble alltid mottatt med kameratslig glede, han var velkommen over alt. Den rastløse vandringsmann er Nordnes gutt, men i fire årsalderen kom han over til Dreggen, han fikk nordnesguttenes kamplyst og dreggeguttenes utholdenhet. i ungdommens vår var han sjømann, skulle blitt sjøoffiser, - men der kom en mann med slede i veien, så fant man ham i Australia, snart i London, snart i Vefsn, snart i Hardanger. Meidell var sjef i Vikingvang, Vikingens og i Odda kalte han visstnok hotellet for Vikinghaug. Så kjøpte han Hankø bad, så Victoria på Holmenkollen, så drog han helt til Spania, hvor han kjøpte det vidunderlige og verdensberømte Grand Hotel Quisisana. På sin 60 årsdag den 5. februar 1921 besteg Meidell i selskap med norske, danske, svenske og engelske gjester Pico Teide på Tenerife i en høyde av 3400m.

Eierskap

Meidell la ned driften etter sommeren 1908 og anla rettssak mot Northern Cyniamid Company i 1909. Meidell fikk medhold etter flere års tvist i rettsystemet. I 1922 kom hotellet på tvangsauksjon. Odda Kreditbank fikk tilslaget. Vikinghaug har vært eid av flere ulike aktører. Fra 1920/30 tallet frem til Odda smelteverk gikk konkurs i 2003 var hotellet bolig for arbeidere ved bedriften. I 2001 ble hotellet solgt fra Odda Nye Eiendomskompani til Odda Smelteverk. I 2004 kjøpe kjøpte Odda Kommune eiendommen av konkursboet. Kommunen skilte ut store deler av eiendommen til friområde og solgte huset Vikinghaug med 1,8 måls tomt til Tove Hidle og Terje Gravdal i 2005. De to eier og driver i dag familiebedriften og bygget. Vikinghaug er i dag et overnattingssted som tar imot gjester fra hele verden.

Ombygning, tilpasning og tilbakeføring

Tegninger fra 1929 viser at huset ble ombygd. Små tak-karnapper ble bygd og terrassene ble innbygde for at huset skulle egne seg bedre som bolig for industriarbeider familier. Det var 13 familier i huset og 4 familier i småhusene på Vikinghaugtunet. Det var et eget lite samfunn på Vikinghaug. Industriarbeiderfamiliene tilpasset huset og tomta som best de kunne med de midlene de hadde.
Vi startet renoveringen av Vikinghaug i 2004. I dag fremstår Vikinghaug tilnærmet slik det opprinnelig så ut i 1907. Den gang som i dag kommer gjester fra hele verden for å oppleve og bo på Vikinghaug. Odda i Hardanger har gjenoppstått som turiststed og gjestene kommer hit for å oppleve fjord, fjell, fosser, breer og ikke minst Trolltunga, som er blitt et turistikon.